v1.20

Buchstabenwerte / ROT13:
12345678910111213
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
14151617181920212223242526