v1.20

I
1
V
5
X
10
L
50
C
100
D
500
M
1000

Römische Zahl

Dezimalzahl